WIL JE ALS BEDRIJF GEVEN? DAN IS DAT ZEKER WELKOM!

Stichting Compassion Nederland,

NL91 INGB 0000 0032 32

Hoe weet ik dat mijn gift bij het project terecht komt?

Het jaar na de gift komen er verschillende rapportages over hoe het project gaat (met foto’s en brieven) die Compassion aan de donoren doorstuurt. Men wordt dus op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Zie ook: https://www.compassion.nl/over-ons/hier-gaat-het-geld-naartoe/

Compassion heeft een keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Zij controleert of de inkomsten verantwoord worden besteed. Om het keurmerk te krijgen, mag het kostenpercentage voor de fondsenwerving maximaal 25% zijn van de baten eigen fondswerving. In het boekjaar 2018-2019 bleef Compassion met 6% van de totale lasten ruim binnen de grenzen.

Per Euro gaat 90,6 cent naar de kinderen, 6 cent in het vinden van nieuwe donateurs en sponsors en 3,4 cent in overige organisatiekosten.

Zie verder: https://compassion.jaarverslag.org/

Heb je vragen of wil je dat we contact met je opnemen? Vul dan je contactgegevens in

Please complete the reCAPTCHA challenge

Samen maken we een verschil !