Voor wie?

MEER INFORMATIE OVER COMPASSION

Steun een project in nood! 

Brazilië: drinkwater/sanitaire voorzieningen: € 17.915,00
Meer dan 80% van de kinderen uit de omgeving van dit project zijn afkomstig van plaatsen zonder de minimale sanitaire basisstructuur. Zij hebben dringend hygiënevoorlichting nodig.  Het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen op het project verhindert hen om kinderen het belang van gezonde hygiënegewoonten bij te brengen, aangezien het lesgeven gepaard moet gaan met oefening, zoals handhygiëne, na gebruik van het toilet, vóór de maaltijd en mondhygiëne na de maaltijd. Zo worden overdraagbare ziekten en gaatjes vermeden. Er is op dit moment één toilet voor alle 300 kinderen en 15 medewerkers waar beide geslachten en categorieën gebruik van moeten maken, deze moet ook nog met een emmer water doorgespoeld worden. Dit project heeft daarom nieuwe sanitaire voorzieningen nodig. Een gebouw met meerdere toiletten, wastafels, urinoirs en douches, gescheiden heren en dames toiletten en aparte toiletten voor de project-staff.

Drinkwater voorziening voor 429 gezinnen
De droogte in het noordoosten van Brazilië heeft natuurlijke oorzaken. De regio ligt in een gebied waar gedurende het jaar zeer zelden regen valt. Hoewel dit een klimaatprobleem is, zorgt het voor sociale problemen voor mensen die in de regio wonen. De ontwikkeling van landbouw en veeteelt is erg slecht door gebrek aan water. Daarom zorgt de droogte in deze regio voor een gebrek aan economische middelen, wat tot honger en ellende leidt in dit landelijke gebied in het noordoosten van Brazilië. Mensen moeten vaak urenlang onder de hete zon lopen om water te krijgen, vaak vies en vervuild. Door slecht voedsel en slecht waterverbruik zijn mensen die in plattelandsgebieden in het noordoosten van Brazilië wonen, het slachtoffer van vele ziekten.

Deze interventie heeft tot doel schoon en veilig water te leveren via de putboring en de kinderen die deelnemen aan het Compassion-programma in de praktijk te betrekken en te leren over het juiste gebruik van drinkwater en het belang ervan voor de gezondheid.
- Ten minste 100% (429/429) begunstigden verminderen door water overgedragen ziekten tegen de zesde maand van de implementatie.
- Ten minste 80% (342/429) begunstigden verhogen hun hygiënegewoonten tijdens de ontwikkeling van het programma en thuis tegen de zesde maand van de uitvoering.
-100% van de begunstigden en ouders hebben toegang tot schoon water tegen de 5 maand van de implementatie. 100% van de begunstigden en ouders neemt deel aan educatieve activiteiten over het belang van het verbruik van schoon water gedurende de 5e maand van de implementatie.

Uganda: de bouw van 15 huizen voor gezinnen van sponsorkinderen in die in ernstige onveilige woonomstandigheden leven: € 51.973,00.

Uganda, voor 15 gezinnen uit 5 verschillende projecten nieuwe woningen.
Een van de eerste stappen naar een duurzaam levensonderhoud is wanneer een huishouden een veilige en eenvoudige opvang heeft. Verbeterde levensomstandigheden zijn belangrijk voor arme gezinnen om zich te concentreren op andere kritieke thuisbehoeften en ontwikkelings-activiteiten in hun streven om uit de armoede te komen. Een waardige leefomgeving verhoogt ook het aanzien van kinderen en vormt daarmee een uitstekende voorwaarde voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Helaas leven vijftien geregistreerde kinderen en hun gezinnen op dit moment in ondraaglijke levensomstandigheden.
De 15 gezinnen komen uit 5 verschillende Compassion projecten.

Gezinnen van deze begunstigden willen in betere omstandigheden leven, maar hun economische moeilijkheden maken het voor hen onmogelijk om betere onderkomens op te zetten. Het hoogste maandinkomen van de beoogde begunstigde huishoudens is 80.000 Oegandese shilling (ongeveer 20 dollar) en toch kost een permanente basisopvang 12.000.000 Oegandese shilling (ongeveer 3.000 dollar). In drie van de gezinnen leidt de verzorger aan HIV, vijf gezinnen worden geleid door opa of oma  en vijf van de overige gezinnen worden geleid door alleenstaande moeders. De FCP's melden dat de verzorgers meestal losse arbeiders zijn en afhankelijk zijn van een dagloon om rond te komen. Sommigen hebben kleine tuinen waar ze voedsel verbouwen, terwijl anderen in boerderijen graven om te overleven.

Het doel van deze interventie is dan om fondsen te zoeken om degelijke permanente onderkomens te bouwen voor de 15 gezinnen. Door de verbeterde levensomstandigheden kunnen geregistreerde kinderen veilig zijn en lichamelijk gezond blijven terwijl ze profiteren van de Compassion-programma's. Het algemene voordeel is dat de huishoudens hun energie zullen richten op het voorzien in andere kritieke behoeften met de zekerheid van een veilige, ruime, schone en permanente woning.

Per huis ca. € 3.500

Mocht er boven verwachting geld vrijkomen hebben we nog een COVID-19 noodhulp project in Kenia (€ 53.000,-)

Over de initiatiefnemer

Jan-Willem van Dam is internationaal sales manager van Vendere Telesupport en eigenaar van agent4sales. Met meer dan 20 jaar ervaring in B2B telemarketing en verkoop.